Dit product is werkzaam tegen bacteriën en gisten. Het is zelfs werkzaam tegen trichophyton in terdigitale. Dit product wordt gebruikt voor het desinfecteren van oppervlakken, die in contact komen met eet – en drinkwaren, toiletten en badkamers, ziekenhuizen. ( met uitzondering van tbc – af- delingen ) enz.. Volkomen veilig en huidvriendelijk ,is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) op : oppervlakken. Voor men dit product aanbrengt, de te desinfecteren oppervlakken grondig reinigen met onze power cleaner en afspoelen met schoon water. Het overtollige water verwijderen. Dit product met oplossing van 10% (1Lop10L water) aanbrengen en 5 minuten laten inwerken, vervolgens grondig naspoelen met schoon water.